skip to Main Content

Jaa tutkimus, esimerkkitapaus, havainto, näkemys, löydös, projekti tai pilotti, jonka haluat saada tie- ja liikennealan ammattilaisten tietoisuuteen. Ehdota esitelmää Talvitiepäiville!

Tee esitelmäehdotus esimerkiksi:

• alan uusista innovaatioista ja kehityksestä

kunnossapidosta ja urakoinnista

menetelmistä

• infran sopeutumisesta ilmastonmuutokseen

tie- ja katuinfran omaisuuden hallinnasta

kunnossapidon ja liikenteen automaatiosta

sopimus- ja urakkamalleista,

kunnossapidon ja työkoneiden päästöjen hallinnasta

eri kulkumuotojen haasteista vaihtelevissa olosuhteissa

jostain ihan muusta!

Lataa  Call for Papers  ohje tästä (Pdf)

Ehdota esitelmää
Toimita esitysehdotus 15.9.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Esityksen voi pitää suomeksi tai englanniksi. Esitelmistä tulee toimittaa kalvot mieluusti molemmilla kielillä, vähintään kuitenkin englanniksi. Esitykset simultaanitulkataan suomi-englanti-suomi. Esitelmistä ei makseta palkkioita tai matkakuluja.

Esitelmäehdotuksen  tekeminen 
Esitelmäehdotuksen tulee olla (max. 400 sanan) tiivistelmä työstä.
Kerro ehdotuksessa, mitä esitys sisältää ja miksi aihe on tärkeä. Kirjaa selkeästi viesti, jonka haluat välittää yleisölle. Panosta esitelmäehdotukseen, sillä valinnat tehdään niiden perusteella. Kirjaa loppuun aiheeseen liittyviä avainsanoja. Jos esiintyjiä on kaksi, ehdotuksessa tulee käydä ilmi eri näkökulmia esiteltävään aiheeseen, jotta esitelmäehdotus perustelee useamman esiintyjän tarpeen. Nimeä esiintyjä tai esiintyjät (max 2 henkilöä) yhteystietoineen. Toimita ehdotuksesi suomeksi tai englanniksi osoitteeseen [email protected] viimeistään 15.9.2023 ja otsikoi viesti CFP24 ja esitysehdotuksesi otsikko. Luennon kesto on noin 15 minuuttia, jonka jälkeen on muutama minuutti  kysymyksille. Kysymykset mukaan luettuna aikaa on 20 minuuttia.

Kenelle Talvitiepäivät on tarkoitettu
Talvitiepäiville Jyväskylän Paviljonkiin osallistuu asiantuntijoita, viranomaisia, laitteiden ja järjestelmien valmistajia, palveluiden kehittäjiä, tutkijoita, auditoijia, hankintapäätöksen tekijöitä, tuotekehittäjiä, kuntien teknisiä ja katuosaajia, urakoitsijoita ja konsultteja. Talvitiepäiville osallistuvia yhdistää tarve onnistua tienpitoon ja liikenteeseen liittyvissä tehtävissä kaikenlaisissa olosuhteissa. Talvitiepäivillä on tarjolla tienpitoon liittyvä näyttely,  kansainvälinen seminaari ja muita oheiseminaareja sekä työnäytöksiä.